Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu www.luxurybedroom.pl, w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
 4. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania.
 5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.luxurybedroom.pl. Klient może również złożyć zamówienie  poprzez stronę internetową bez rejestrowania. W przypadku zamówień poprzez stronę internetową bez rejestracji klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.
 6. W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu,  dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru  do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
 7. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
 9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, generowana jest automatycznie wiadomość e-mail, która jest przesyłana na wskazany przez klienta adres e-mail. Przesłana wiadomość zawiera informacje w zakresie wybranych przez klienta towarów, metod płatności i sposobów dostawy oraz podanego adresu i ma na celu ułatwienie klientowi weryfikacje czy złożone zamówienie jest poprawne. Po otrzymaniu informacji o złożonym zamówieniu, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 10. Potwierdzenie o którym mowa w ust. 9 powyżej, będące jednocześnie momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem, jest wysyłane zazwyczaj w przeciągu  od 1 do 5 dni roboczych. W przypadku towarów sprowadzanych z magazynu centralnego w Warszawie okres weryfikacji dostępności towaru może być nie co dłuższy.
 11. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VII zatytułowanym „Realizacja dostawy towaru”  pkt. 3 oraz 4 niniejszego regulaminu.
 12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

Zamówienia specjalne (indywidualne)

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia specjalnego tj. zamówienia na produkty o innych wymiarach/parametrach/właściwościach niż podane w standardowej ofercie.
 2. Zamówienia specjalne w sklepie www.luxurybedroom.pl to towary i świadczenia o właściwościach określonych przez klienta, będącego jednocześnie konsumentem w świetle art. 22 [1]Kodeksu cywilnego, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Klient składając zamówienie specjalne, podaje preferowane przez siebie wymiary/parametry/właściwości  towaru.
 4. Cena na towary podlegające pod zamówienie specjalne, w tym cena dostawy towaru, zostanie skalkulowana indywidualnie przez sprzedawcę i potwierdzona drogą elektroniczną na adres e-mail klienta.
 5. Formularza składania zamówień nie stosuje się do towarów stanowiących zamówienie specjalne. W przypadku zamówień specjalnych zamówienie składane jest poprzez wiadomość e-mail.
 6. W celu ułatwienia realizacji zamówienia specjalnego preferowaną formą zapłaty jest przelew bankowy.
 7. Towary podlegające pod zamówienie specjalne są odpowiednio oznaczone na stronie sklepu dostępnego pod adresem  www.luxurybedroom.pl.
 8. W przypadku wyboru przez klienta towaru podlegającego pod zamówienie indywidualne, sprzedawca skontaktuje się z klientem poprzez wiadomość e-mail, w celu uzgodnienia wszystkich istotnych szczegółów niezbędnych do zawarcia umowy.
 9. Zamówienia specjalne, jako świadczenia o właściwościach określonych przez klienta, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, nie podlegają zwrotom.

rzetelna firma LuxuryBedrooM

Z przyjemnością informujemy iż nasza firma otrzymała certyfikat Rzetelna Firma. Pragniemy tym samym podkreślić swoją wiarygodność i rzetelność, a także przejrzystość prowadzonej działalności gospodarczej i stosowanie się do zasad etycznego prowadzenia biznesu.

Rzetelna Firma to program Krajowego Rejestru Długów, którego ideą jest promowanie rzetelności płatniczej w obrocie gospodarczym, a także kreowanie pozytywnego wizerunku firm, które do niego należą. Certyfikat Rzetelności jest to dokument wystawiany przedsiębiorstwom, które przystąpiły do programu Rzetelna Firma – korzystają z usług Krajowego Rejestru Długów i nie widnieją w nim jako dłużnicy.

Krajowy Rejestr Długów (KRD) – jest to pierwsze i największe w Polsce biuro informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy „O udostępnianiu informacji gospodarczych” z 14 lutego 2003 r., Dz. U. nr 50 poz. 424.

Wybierz model łóżka tapicerowanego z naszej bogatej oferty.